Кодекс на шопа

Added: 25.03.2015
Category: Jokes
Language: Bulgarian
Comments: 0
Translations: 0
Hits: 2148
Added by:
Description / lyrics
1. Дръж се земьо – шоп те гази!

2. Я не сакам на мене да ми е добре. Я сакам на Вуте да му е лошо.

3. Я че си запалим къщата та да изгори на Вуте плевнята.

4. Не е имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.

5. Они ми платат колку да не умрем, ама и я работим колку да не заспим.

6. Никогаш не могат да ми платат толку, що сам я изработил.

7. Ойдем на работа да си починим. Че си го отработим дома.

8. Кога сам гладен не ми се работи. Кога се наручам па ми се преспи.

9. Кога ми се приработи – седнем, па чекам да ми мине.

10. Никогаш не могат да ме осъдат толку, що сам я украднал.

11. Най – мразим да мислим.

12. Най – искам да сам змия – ем да си лежим, ем да си одим.

13. Какви бееме, какви станааме.

14. Одека да си въртим газо, он се че си е отзад.

15. Оти да се косим, като че ми мине.

16. И 10 лева да станв бензино – па че си карам колата. И без пари да е – па че го краднем.

17. И сам да сам на остров – па че се заградим.

18. И сам да сам у рейсо – па че се бутам.

19. И сам да сам на опашка – па че се прередим.

20. Що е това закон? Оно е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват от там.
Relations
No items available
Translations
Be the first
 
Comment with Facebook
Comments
Be the first
All user posts are subject to a moderator's review
For verification purposes please type the characters you see in the image below
Items being viewed right now
Henri-Fr´d´ric Ami ... more
Patterning your life ... more
Delilah (Queen) more
Strong Culture more
Holy Tears more
Burgers more
Gives You Hell more
Moonlight Lady more
Most popular: Jokes
В аптека с мъка влиза праст ... more
Wenn man die Buchstaben in "Bundeskanzlerin" umste ... more